تازه ترین مطالب
خانه / تالیف و مقالات

تالیف و مقالات

۱ـ تالیف کتاب ایران و سازمان کنفرانس اسلامی (انتشارات دفتر مطالعات وزارت امور خارجه) ۱۳۸۱

۲ـ مقاله حزب دموکرات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی ۴۰ صفحه، ۱۳۸۵ دفتر مطالعات وزارت خارجه

۳ـ مقاله موقعیت سازمان کنفرانس اسلامی در نظام نوین بین‌الملل، مطالعه خاورمیانه، ص ۲۶، ۱۳۷۷٫

۴ـ مقاله تفسیرخبر در تئوری و در عمل فصلنامه تخصصی افق پژوهشی صداوسیما، ص ۳۴، ۱۳۸۸٫

۵ـ مقاله: «زاویه جدید نگاه آمریکا به روسیه» ماهنامه ایراس شماره ۲ تیرماه ۱۳۸۴٫

۶ـ مقاله: « و مضات من فکر و رؤی الطالقانی » (اندیشه‌های آیت‌الله طالقانی در تئوری و در عمل)، ص ۳۰، فصلنامه «ثقافتنا»، شماره ۳۵، ۱۴۳۴ هـ . ق / ۱۲۰۳ میلادی.