تازه ترین مطالب
خانه / گالری تصاویر / دیدار با دکتر قوام استاد دانشگاه شهید بهشتی
دیدار با دکتر قوام استاد دانشگاه شهید بهشتی

دیدار با دکتر قوام استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

SAED5642

SAED5641

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }