تازه ترین مطالب
خانه / گالری تصاویر / با اساتید و هنرمندان

با اساتید و هنرمندان

chav9910chav9927chav0016 chav0014

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }