تازه ترین مطالب
خانه / تالیف و مقالات

تالیف و مقالات

1ـ تالیف کتاب ایران و سازمان کنفرانس اسلامی (انتشارات دفتر مطالعات وزارت امور خارجه) 1381

2ـ مقاله حزب دموکرات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی 40 صفحه، 1385 دفتر مطالعات وزارت خارجه

3ـ مقاله موقعیت سازمان کنفرانس اسلامی در نظام نوین بین‌الملل، مطالعه خاورمیانه، ص 26، 1377.

4ـ مقاله تفسیرخبر در تئوری و در عمل فصلنامه تخصصی افق پژوهشی صداوسیما، ص 34، 1388.

5ـ مقاله: «زاویه جدید نگاه آمریکا به روسیه» ماهنامه ایراس شماره 2 تیرماه 1384.

6ـ مقاله: « و مضات من فکر و رؤی الطالقانی » (اندیشه‌های آیت‌الله طالقانی در تئوری و در عمل)، ص 30، فصلنامه «ثقافتنا»، شماره 35، 1434 هـ . ق / 1203 میلادی.