تازه ترین مطالب
خانه / اخبار و تحلیل ها / بازتاب رونمایی کتاب فرمانروایان الموت در رسانه ها

بازتاب رونمایی کتاب فرمانروایان الموت در رسانه ها

https://www.farsnews.com/news/13980813000374/فرمانروایان-الموت-روایتی-تاریخی-سیاسی-از-تحولات-الموت-در-گذر-زمان

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/13/2133620/فرمانروایان-الموت-روایتی-تاریخی-ـ-سیاسی-از-تحولات-الموت-در-گذر-زمان

https://khaandaniha.ir/news/1791611/فرمانروایان-الموت؛-روایتی-تاریخی-ـ-سیاسی-از-تحولات-الموت-در-گذر-زمان

https://www.iribnews.ir/fa/news/2562950/رونمایی-از-کتاب-فرمانروایان-الموت-در-قزوین

https://www.yjc.ir/fa/news/7126570/رونمایی-از-کتاب-فرمانروایان-الموت

https://www.mehrnews.com/news/4763515/روایتی-تاریخی-سیاسی-از-تحولات-الموت-در-گذر-زمان

https://www.isna.ir/news/98081307855/کتاب-فرمانروایان-الموت-بررسی-شد

https://www.mashreghnews.ir/news/1007125/فرمانروایان-الموت-روایتی-تاریخی-سیاسی-از-تحولات-الموت-در-گذر

http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/87006/رونمایی-نقد-کتاب-«فرمانروایان-الموت».html

https://www.javanonline.ir/fa/news/976167/کتاب-فرمانروایان-الموت-تالیف-دکتر-مراد-عنادی-رونمایی-شد

https://www.irna.ir/news/83542014/فرمانروایان-الموت-روایتی-تاریخی-سیاسی-از-تحولات-الموت-در-گذر

http://jamejamonline.ir/online/3955074833765200698/فرمانروایان-الموت؛-روایتی-تاریخی-سیاسی-از-تحولات-الموت-در-گذر-زمان

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }